Cart masih Kosong

Sosiologi Pendidikan

Sosiologi Pendidikan

Sosiologi Pendidikan

Prof. Dr. S. Nasution, M.A.

Bumi Aksara 2004, cet. ke-3
170 hlm
Rp 29,000
Tidak tersedia

Deskripsi

Daftar Isi

BAB 1 SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Apa dimaksud dengan sosiologi pendidikan
Tujuan sosiologi pendidkan
Pokok-pokok penelitian sosiologi pendidikan
Pertanyaan dan tugas

BAB 2 PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT
Pendidikan dan lingkungan sosial
Faktor-faktor dalam perkembangan manusia
Pendidikan dan kebudayaan
Fungsi sekolah
Kontrol sosial dan pendidkan
Sekolah sebagai alat kontrol sosial dan integrasi sosial
Kontrol eksternal dalam pendidikan
Perubahan sosial dan pendidikan
Pendidikan sebagai daya pengubah
Pendidikan dan pembaruan masyarakat
Pertanyaan dan tugas

BAB 3 PENDIDIKAN DAN STRATIFIKASI SOSIAL
Penggolongan sosial
Cara-cara menentukan golongan sosial
Golongan sosial sebagai lingkungan sosial
Tingkat Pendidikan dan tingkat golongan sosial
Golongan sosial dan jenis pendidikan
Bakat dan golongan sosial
Sosiometri
Mobilitas sosial
Pendidikan dan mobilitas sosial
Mobilitas sosial melalui pendidikan
Tingkat sekolah dan mobilitas soial
Pendidikan Menurut perbedaan sosial
Pertanyaan dan tugas

BAB 4 PENDIDIKAN DAN HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK
Prasangka dalam hubungan antar-kelompok
Pendidikan umum dan hubungan antar-kelompok
Struktur hubungan antar-kelompok di sekolah
Efektivitas pendidikan antar-golongan
Efektivitas pendidikan
Dasar-dasar bagi pendidikan antar-golongan
Pertanyaan dan tugas

BAB 5 MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH
Masyarakat
Kebudayaan
Kebudayaan sekolah
Norma-norma sosial dalam situasi belajar
Latar belakang Guru
Pertanyaan dan tugas

BAB 6 STRUKTUR SOSIAL SEKOLAH
Struktur sosial
Kedudukan dan peranan
Berbagai kedudukan dalam masyarakat sekolah
Struktur sosial orang dewasa di sekolah
Kedudukan guru dalam struktur sosial sekolah
Hubungan guru-murid
Klik dikalangan guru
orang dewasa tak-pengajar
Struktur sosial murid-murid di sekolah
Kedudukan menurut usia dan kelas
Struktur sosial berhubungan dengan kurikulum
Pengelompokan di sekolah
Pengaruh-pengaruh luar terhadap sekolah
Pertanyaan dan tugas

BAB 7 PERANAN GURU DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT
Kedudukan dan peranan guru
Peranan guru sehubungan dengan murid
Peranan guru dalam masyarakat
Guru bukan buruh belaka
Peranan guru dalam hubungan dengan guru-guru lain dan kepala sekolah
Pertanyaan dan tugas

BAB 8 KEPRIBADIAN GURU
Pribadi guru
Perkembangan pribadi Guru
Ciri-ciri stereotip guru
Memilih jabatan guru
Ketegangan dalam profesi keguruan
Gangguan fisik dan mental guru
Pertanyaan dan tugas

BAB 9 PERANAN GURU DAN KELAKUAN MURID
Jenis-jenis hubungan guru-murid
Reaksi murid terhadap peranan guru
Hubungan antara hasil belajar murid dengan kelakuan guru
Kelakuan murid berhubungan dengan kelakuan guru
peranan guru dalam masyarakat dan respons murid
Peranan guru lainnya di sekolah dan respons murid
Ringkasan
Pertanyaan dan tugas

BAB 10 SOSIALISASI DAN PENYESUAIAN DIRI DI SEKOLAH
Sosialisasi
Proses sosialisasi
Kesulitan sosialisasi
Sosialisasi di sekolah
Nilai-nilai yang dianut di sekolah
Pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak
Persaingan dan kerjasama
Model dan peranan
Guru sebagai model
Apakah yang diharapkan oleh guru
Apa yang diharapkan orang tua
Apa yang diharapkan murid-murid
Pertanyaan dan tugas

BAB 11 MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
Sekolah dan masyarakat
Mengenal masyarakat
Sistem nilai-nilai
Sistem kekuasaan dalam masyarakat
Hubungan sekolah dan Masyarakat
Masyarakat sebagai sumber
Lingkungan dan Pendidikan anak
Usaha bersama
Masyarakat yang makin kompleks
Tugas sekolah di masa modern
Pertanyaan dan tugas

RekomendasiKhatulistiwa Online | khatulistiwadotnet@gmail.com
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 642 B, Maguwo - Banguntapan - Bantul - Yogyakarta
Tel 0274-8081717, SMS/WhatsApp 08886811968, BBM 746663F1